Afbrænding af haveaffald

Hvis du bor i byzonen eller i et sommerhusområde, må du ikke brænde dit haveaffald af. Du skal i stedet kompostere det eller aflevere det på en Genbrugsstation.