Undgå ekstra regning – hold fri passage.
Af hensyn til den frie passage på vejene, skal træer og anden beplantning være klippet ind i flugt med skel mod vej eller sti. Udhængende grene skal studses/beskæres, så der er en fri højde over vejen på mindst 5,00 meter

Hvis hensynet til færdselen gør det nødvendigt, kan vejmyndigheden kræve træer og anden beplantning på eller over disse veje fjernet, nedskåret, opstammet eller studset i en højde af minimum 5 meter

Vejsiderne skal være klippet ind til skel.

Hvis vejmyndighedens krav ikke efterkommes, kan vejmyndighederne udføre arbejdet på grundejerens bekostning.

Se Lov om private fællesveje